Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Úvod

home_img

Ing. Hynek Seiner – projekční a inženýrská kancelář

autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství

V současné době nabízíme projektovou činnost v oblasti silnic, účelových komunikací, polních a lesních cest, cyklostezek, venkovních sportovišť, související inženýrskou činnost. Zaměřujeme se na rekonstrukce silnic II. a III. tříd, místních komunikací, výstavbu cyklostezek, chodníků a účelových komunikací, řešení parkování, zvyšování bezpečnosti v dopravě. Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Audit bezpečnosti pozemních komunikací a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací.  31.3.2014 proběhl úspěšně opakovaný audit podle ČSN EN ISO 9001:2009 včetně rozšíření certifikace – konkrétně: Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě a související technické poradenství zejména v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací včetně bezpečnostních auditů a inspekcí.

Aktuality:

  1. Akce „Revitalizace parku Na Špici v Pardubicích“ oceněna v soutěži Cesty městy 2015 cenou časopisu Moderní obec (článek o stavně v říjnovém vydání) a dále oceněna v soutěži Stavba roku Pardubického kraje v kategorii „Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství“. Fotografie stavby III/35110 Svatoslav získala první cenu ve fotografické soutěži o nejkrásněji opravenou cestu serveru Výmoly.cz Obec Vlačice dostala dotaci SFDI na akci „Chodníky Vlačice – Výčapy“).
  2. Dokončeny jsou stavby „Rekonstrukce dvora DDM alfa“ (Město Pardubice), Návštěvnické centrum Natura Park (Ekocentrum Paleta – subdodávka „profese doprava“ pro PK Projekt s.r.o.),  novostavba účelové komunikace HPC6 v k.ú. Bousov (SPÚ ČR) a „Rekonstrukce chodníku v ulici Havlíčkova“
  3. Dokončeny „Závodové komunikace – areál POLORA“ (Správa státních hmotných rezerv ČR),  „Parkoviště v ulici Jiřího Tomana“ (ÚMO Pardubice II), pro OTV Magistrátu Hlavního města Prahy (TV Slivenec, etapa 0007 Komunikace U Náhonu) a parkoviště u polikliniky Nymburk (KM Projekt s.r.o.)
  4. Audit bezpečnosti pozemních komunikací a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – jako povinnou přílohu pro 18. výzvu iROP jsme pomohli 7 městům a obcím,  nyní je aktuální 2. kolo SFDI na cyklostezky II. KOLO PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK NA „CYKLOSTEZKY 2016“, kde je přílohou Audit bezpečnosti stavby v případě akcí, u kterých byl zpracován, provedený dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR v roce 2012 (č.j.: 139/2012-520-TPV/1) ve fázi 2 pro DSP. Tento audit je uznatelným nákladem a přesto, že není povinnou přílohou, je velkou výhodou (bezpečnost je kritérium s váhou 40% hodnocení).
  5. Dokončujeme   pro Středočeský kraj (III/24420 Nedomice – rekonstrukce silnice), Rekonstrukce průtahu Pavlov (pro KSÚS Vysočiny)
  6. Projektujeme pro  Statutární město Hradec Králové (Rekonstrukce ulice Zámostí) Částečně ve spolupráci s PKM Poděbrady projektujeme  rekonstrukce areálů ZZN Polabí a.s. (2 PD dokončeny, 1 v přípravě) , „Stavařovskou spojku“ pro ÚMO Pardubice 2, prováděcí dokumentaci k 3 zastávkám (Statutární město Pardubice).
  7. Zahajujeme předprojektovou přípravu a projekt na akce  „Cyklostezka Nové město nad Metují – Vrchoviny“(Město Nové město nad Metují), opravu komunikací (obec Chleby), rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní (Polička) a studie proveditelnosti rekonstrukce ulice Kostelecká Praha Čakovice (MMHMP – OTV)

 

Více