Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Úvod

home_img

Ing. Hynek Seiner – projekční a inženýrská kancelář

autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, auditor bezpečnosti pozemních komunikací

V současné době nabízíme projektovou činnost v oblasti silnic, účelových komunikací, polních a lesních cest, cyklostezek, venkovních sportovišť, související inženýrskou činnost. Zaměřujeme se na rekonstrukce silnic II. a III. tříd, místních komunikací, výstavbu cyklostezek, chodníků a účelových komunikací, řešení parkování, zvyšování bezpečnosti v dopravě. Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Audit bezpečnosti pozemních komunikací (například pro vybrané výzvy IROPu a SFDI, dále kdykoliv je dotčena síť TEN-T) a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací.  Od roku 2017 jsme přešli  z ČSN ČSN EN ISO 9001:2009 na ČSN EN ISO 9001:2016 – 10.2.2017 proběhla recertifikace – „Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě a související technické poradenství zejména v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací včetně bezpečnostních auditů a inspekcí“.

Aktuality:

  1. Akce „Revitalizace parku Na Špici v Pardubicích“ oceněna v soutěži Cesty městy 2015 cenou časopisu Moderní obec (článek o stavbě v říjnovém vydání 2015) a dále oceněna v soutěži Stavba roku Pardubického kraje v kategorii „Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství“ a v anketě Hvězdy Severovýchodu. V roce 2016 zde proběhl Olympijský park (k 18.8.2016 270 000 návštěvníků). Fotografie stavby III/35110 Svatoslav získala první cenu ve fotografické soutěži o nejkrásněji opravenou cestu serveru Výmoly.cz
  2. Ekocentrum Paleta (podíleli jsme se „profesí doprava“) získalo cenu SFŽP a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2016 a postoupilo do 2. kola v hlavní kategorii
  3. Dokončené jsou stavby „Stavařovská Spojka“ ,“Parkoviště v ulici Jiřího Tomana“ a cesty v parku Jiřího Srbko (ÚMO Pardubice II)   a parkoviště u polikliniky Nymburk (KM Projekt s.r.o.), Závodové komunikace – areál POLORA“ (Správa státních hmotných rezerv ČR) – I. etapa, opravu komunikací pro obec Chleby, TV Slivenec – komunikace K Náhonu, zastávky 17. listopadu, Hradecká a Polabiny v Pardubicích, chodník pro Řadovky Čívice s.r.o. a komunikace podél I/6 a I/16 v Řevničově (z dotace SFDI), oprava ulice Zahradní Řevničov, pro Středočeský kraj (III/24420 Nedomice – rekonstrukce silnice), Rekonstrukce průtahu Pavlov (pro KSÚS Vysočiny),
  4. Dokončili jsme   PD  oprava komunikací Bobnice, úpravu organizace dopravy v areálu PN Havlíčkův Brod, rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní v Poličce. Projektujeme , P+R Hovorčovice, 
  5. V loňském  roce byl ze strany měst, obcí a dotačních poradců rekordní zájem o audity bezpečnosti pozemních komunikací jako podkladů pro žádost SFDI. VÝBOR SFDI schválil dotace k projektům, ke kterým jsme zpracovávali audit bezpečnosti dotace v úhrnné výši 74,15 mil. kč (Zvýšení bezpečnosti a Cyklodoprava), V PRŮMĚRU SE INVESTICE DO AUDITU PAK ZHODNOTILA 142x  – JIŽ JE MOŽNE OBJEDNAT NA 2022
  6. Zpracovali jsme pět  auditů na akce „Zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy“ (konkrétně dva pro Správu silnic Olomouckého kraje a Údržbu silnic Královéhradeckého kraje, v minulém dotačním kole a tři tohoto programu jsme zpracovávali například „II/330 POŘÍČANY, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY S III/3308.AKTUÁLNĚ VYPSANÝ NOVÝ TITUL NA 2021 – PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
  7. Provedli jsme (žádosti byly přijímány pouze do konce ledna) větší množství auditů na SFDI – dotační tituly jsou opět vypsány tak, že audit zvýhodňuje podle titulu o 3-5 bodů. JIŽ JE MOŽNE OBJEDNAT NA 2022,  DÁLE JAKO POVINNÁ PŘÍLOHA 50. a 51. VÝZVY IROP.
  8. Pravděpodobně (v legislativním procesu – novelizace zákona o pozemních komunikacích) a souvisejících nařízení vlády bude rozšířena povinnost provádění auditů na výrazně větší podíl komunikací. JSME PŘIPRAVENI S TÍMTO POMOCI 

Více