Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Úvod

home_img

Ing. Hynek Seiner – projekční a inženýrská kancelář

autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství

V současné době nabízíme projektovou činnost v oblasti silnic, účelových komunikací, polních a lesních cest, cyklostezek, venkovních sportovišť, související inženýrskou činnost. Zaměřujeme se na rekonstrukce silnic II. a III. tříd, místních komunikací, výstavbu cyklostezek, chodníků a účelových komunikací, řešení parkování, zvyšování bezpečnosti v dopravě. Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Audit bezpečnosti pozemních komunikací (například pro vybrané výzvy IROPu) a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací.  Na přelomu roku 2016/2017 jsem zahájili přechod z ČSN ČSN EN ISO 9001:2009 na ČSN EN ISO 9001:2016. Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě a související technické poradenství zejména v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací včetně bezpečnostních auditů a inspekcí.

Aktuality:

  1. Akce „Revitalizace parku Na Špici v Pardubicích“ oceněna v soutěži Cesty městy 2015 cenou časopisu Moderní obec (článek o stavbě v říjnovém vydání 2015) a dále oceněna v soutěži Stavba roku Pardubického kraje v kategorii „Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství“ a v anketě Hvězdy Severovýchodu. Aktuálně zde probíhá OLYMPIJSKÝ PARK (k 18.8.2016 270 000 návštěvníků). Fotografie stavby III/35110 Svatoslav získala první cenu ve fotografické soutěži o nejkrásněji opravenou cestu serveru Výmoly.cz Obec Vlačice dostala dotaci SFDI na akci „Chodníky Vlačice – Výčapy“), město Polička na 2 cyklostezky.
  2. Dokončeny jsou stavby „Rekonstrukce dvora DDM alfa“ (Město Pardubice), Návštěvnické centrum Natura Park (Ekocentrum Paleta – subdodávka „profese doprava“ pro PK Projekt s.r.o.),  novostavba účelové komunikace HPC6 v k.ú. Bousov (SPÚ ČR),  „Rekonstrukce chodníku v ulici Havlíčkova“, „Stavařovská Spojka“ a  „Parkoviště v ulici Jiřího Tomana“ (ÚMO Pardubice II)   a parkoviště u polikliniky Nymburk (KM Projekt s.r.o.)
  3. Probíhá stavba „Závodové komunikace – areál POLORA“ (Správa státních hmotných rezerv ČR) – probíhá soutěž na zhotovitele stavby,  pro OTV Magistrátu Hlavního města Prahy (TV Slivenec, etapa 0007 Komunikace U Náhonu), 
  4. Audit bezpečnosti pozemních komunikací a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – jako povinnou přílohu pro 18. výzvu iROP jsme pomohli 7 městům a obcím.   
  5. Dokončili jsme   pro Středočeský kraj (III/24420 Nedomice – rekonstrukce silnice), Rekonstrukce průtahu Pavlov (pro KSÚS Vysočiny), „Cyklostezku Nové město nad Metují – Vrchoviny“, opravu komunikací pro obec Chleby, oprava komunikací Bobnice, oprava ulice Zahradní Řevničov
  6. Projektujeme pro  Statutární město Hradec Králové (Rekonstrukce ulice Zámostí) Částečně ve spolupráci s PKM Poděbrady projektujeme  rekonstrukce areálů ZZN Polabí a.s. (2 PD dokončeny, 1 v přípravě) ,  rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní v Poličce, silnice v Kraji Vysočina (II/150 Hněvkovice – Kožlí,  III/03811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi,  III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah, křižovatka II/406 a II/639 na základě bezpečnostní inspekce), zpevnění plocha U Velorexu – Žamberk, „Chodník v ulici Nádražní“ (Město Nové město nad Metují) 
  7. Zahajujeme předprojektovou přípravu  na chodníky a zvýšení bezpečnosti podél I/2 – Louňovice a práce na bezpečnostních auditech pro připravované výzvy IROP (aktuálnš obec Stehelčeves). Dále provádíme bezpečnostní inspekce komunikací v areálech.

Více