Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Úvod

home_img

Ing. Hynek Seiner – projekční a inženýrská kancelář

autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství

V současné době nabízíme projektovou činnost v oblasti silnic, účelových komunikací, polních a lesních cest, cyklostezek, venkovních sportovišť, související inženýrskou činnost. Zaměřujeme se na rekonstrukce silnic II. a III. tříd, místních komunikací, výstavbu cyklostezek, chodníků a účelových komunikací, řešení parkování, zvyšování bezpečnosti v dopravě. Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Audit bezpečnosti pozemních komunikací (například pro vybrané výzvy IROPu a SFDI) a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací.  Od roku 2017 jsme přešli  z ČSN ČSN EN ISO 9001:2009 na ČSN EN ISO 9001:2016 – 10.2.2017 proběhla recertifikace – „Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě a související technické poradenství zejména v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací včetně bezpečnostních auditů a inspekcí“.

Aktuality:

  1. Akce „Revitalizace parku Na Špici v Pardubicích“ oceněna v soutěži Cesty městy 2015 cenou časopisu Moderní obec (článek o stavbě v říjnovém vydání 2015) a dále oceněna v soutěži Stavba roku Pardubického kraje v kategorii „Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství“ a v anketě Hvězdy Severovýchodu. V roce 2016 zde proběhl Olympijský park (k 18.8.2016 270 000 návštěvníků). Fotografie stavby III/35110 Svatoslav získala první cenu ve fotografické soutěži o nejkrásněji opravenou cestu serveru Výmoly.cz
  2. Ekocentrum Paleta (podíleli jsme se „profesí doprava“) získalo cenu SFŽP a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2016 a postoupilo do 2. kola v hlavní kategorii
  3. Dokončené jsou stavby „Stavařovská Spojka“ a  „Parkoviště v ulici Jiřího Tomana“ (ÚMO Pardubice II)   a parkoviště u polikliniky Nymburk (KM Projekt s.r.o.), Závodové komunikace – areál POLORA“ (Správa státních hmotných rezerv ČR) – I. ezapa
  4. Audit bezpečnosti pozemních komunikací a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – jako povinnou přílohu pro 18. výzvu iROP jsme pomohli 7 městům a obcím.   
  5. Příloha žádosti na SFDI – pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou Audit bezpečnosti stavby v případě akcí, u kterých byl zpracován, provedený dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v roce 2012 (č.j.: 139/2012-520-TPV/1) ve fázi 2 pro dokumentaci pro stavební povolení. V případě, že bude žadatel požadovat zařazení uhrazených nákladů na pořízení auditu bezpečnosti do svého podílu financování uznatelných nákladů akce, předloží k žádosti o příspěvek informaci o způsobu výběru zhotovitele auditu, příslušnou smlouvu se zhotovitelem či objednávku, fakturu zhotovitele a doklad o jejím zaplacení (výpis z účtu).
  6. Dokončili jsme   pro Středočeský kraj (III/24420 Nedomice – rekonstrukce silnice), Rekonstrukce průtahu Pavlov (pro KSÚS Vysočiny), „Cyklostezku Nové město nad Metují – Vrchoviny“, opravu komunikací pro obec Chleby, oprava komunikací Bobnice, oprava ulice Zahradní Řevničov
  7. Projektujeme pro  Statutární město Hradec Králové (Rekonstrukce ulice Zámostí) Částečně ve spolupráci s PKM Poděbrady projektujeme  rekonstrukce areálů ZZN Polabí a.s. (2 PD dokončeny, 1 v přípravě) ,  rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní v Poličce, „Chodník v ulici Nádražní“ a parkoviště „Luštinec“ (Město Nové město nad Metují) 
  8. Zahajujeme předprojektovou přípravu  na chodníky a zvýšení bezpečnosti podél I/2 – Louňovice a práce na bezpečnostních auditech pro připravované výzvy IROP (aktuálnš obec Stehelčeves). 

 

Více