Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Author Archives: dpprojek1

Revitalizace parku Na Špici – Pardubice – SO 4.X.

Stavebník Statutární město Pardubice, Objednatel generální projektant Ateliér M1 Praha Oceněno v soutěžích Cesty městy 2015 (cena časopisu Moderní obec), Stavba roku 2015 (vítěz kategorie Dopravní a inženýrské stavby, veřejná prostranství) Finalista ankety Hvězdy Severovýchodu Dějiště Olympijského parku 2016 (přes … Continue reading

Rekonstrukce ulice Sokolovská v Čelákovicích

Stavebník Město Čelákovice, spolufinancováno z ROPu Střední Čechy)

Rekonstrukce chodníku

Rekonstrukce chodníku v návaznosti na předcházející rekonstrukci náměstí Legií – v úseku od tohoto náměstí k ulici Hlaváčova.      

Rekonstrukce dvora DDM alfa

Magistrát města Pardubic, OMI        

Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČOV

Více PD ve všech stupních pro komunikace a zpevněné plochy v souvislosti s výstavbou ČOV. Subdodávky pro RECPROJEKT s.r.o. Staré Hradiště, MEDIUM projekt v.o.s. Pardubice a EKOS – Ing. Jiří Kuba – Poděbrady

II/373, III/3757 Žďárná – Benešov – hranice kaje – extravilány

DSP + SP na základě IZ vypracovaného firmou Dosting s.r.o. Spolupráce: Mostní objekty – Ing. Jan Blažek, geologie – GlobalGeo s.r.o. Hradec Králové geodetické práce – Proagro s.r.o. Rosice nad Labem

D1 – Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skála

Aktuálně FTP a DRS na SO 131-00 a SO 137 00

Regenerace sídliště Drahelice Nymburk

Chodník a parkovací stíní v ulici Okružní Etapa Rekonstrukce ulice Generála Antonína Sochora

Ekocentrum Paleta Pardubice

Zpevněné plochy, parkování a dopravní řešení pro generálního projektanta (PK Projekt Pardubice)

Novostavba komunikace v k.ú. Bousov

Novostavba komunikace v k.ú. Bousov

Pardubice, Lesopark Dukla – objekt dopravní hřiště

Pardubice, Lesopark Dukla – objekt dopravní hřiště (do textu – Stavebník Statutární město Pardubice)

Oprava chodníku v ulici U Háje, Pardubice III

Zpracovali jsme PD ve stupni DSP. PDPS zpracovala firma Jiří Stránský.  

Poděbrady, bezbariérová trasa F

Poděbrady,bezbariérová trasa F

Oprava povrchu komunikace Na Návsi – Staré Čívice

Oprava povrchu komunikace Na Návsi – Staré Čívice Stavebník: Městský obvod Pardubice VI

Oprava komunikace u kaple Sv. Anny

Stavebník: Statutární město Pardubice – MO V a Ing. Jiří Hájek Spolupráce na projektu Ing. Jindřich Kmoníček – HIGHWAYDESIGN

Roudnice nad Labem – Alej 17. listopadu

Roudnice nad Labem, alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna (Stavebník Město Roudnice nad Labem, spolufinancováno z ROPu severozápad. Na dalších stupních pd se podíleli Ing. Josef Filip a Ing. Petr Novotný)

Úprava křižovatky „Y“ v Louňovicích

Hřiště v areálu HZS Pardubice

Hřiště v areálu Požární stanice Pardubice kraje – Stavebník HZS Pardubického kraje

III/35110 Svatoslav les – křižovatka s II/351

Kompletní rekonstrukce silnice III. třídy v délce 3 km částečně v extravilánu a částečně v průtahu obcí. V extravilánovém úseku byla použita ekologicky šetrná metoda recyklace na místě za studena.

Zklidnění místní komunikace v ulici Rokycanova