Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Dopravní projektování

  • Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy
  • Účelové komunikace, polní a lesní cesty
  • Místní komunikace včetně průtahů
  • Cyklostezky, cyklistické pruhy, řešení cyklistické dopravy
  • Křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy
  • Revitalizace sídlišť
  • Parkoviště, celkové řešení dopravy v klidu včetně výpočtů
  • Zpevněné plochy v průmyslových areálech
  • Řešení „profese doprava“ a „zpevněné plochy“ pro projekční architektonické kanceláře
  • Napojení objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby na komunikační síť
  • Subdodavatelsky ostatní profese (inženýrské sítě, mosty, sadové úpravy, veřejné osvětlení)
  • Dětská a sportovní hřiště, stezky pro in-line brusle, cyklostezky

Ve fázích

  • Zajištění podkladů (geodetické zaměření, inženýrsko – geologický průzkum, diagnostika vozovky)
  • Studie
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební řízení
  • Tendrová / Zadávací dokumentace
  • Prováděcí / realizační dokumentace
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Jednostupňová dokumentace u menších staveb
  • Autorský dozor
  • Dopravně inženýrská opatření na dobu výstavby