Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Dopravní projektování

 • Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy
 • Účelové komunikace, polní a lesní cesty
 • Místní komunikace včetně průtahů
 • Cyklostezky, cyklistické pruhy, řešení cyklistické dopravy
 • Křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy
 • Revitalizace sídlišť
 • Parkoviště, celkové řešení dopravy v klidu včetně výpočtů
 • Zpevněné plochy v průmyslových areálech
 • Řešení „profese doprava“ a „zpevněné plochy“ pro projekční architektonické kanceláře
 • Napojení objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby na komunikační síť
 • Subdodavatelsky ostatní profese (inženýrské sítě, mosty, sadové úpravy, veřejné osvětlení)
 • Dětská a sportovní hřiště, stezky pro in-line brusle, cyklostezky

Ve fázích

 • Zajištění podkladů (geodetické zaměření, inženýrsko – geologický průzkum, diagnostika vozovky)
 • Studie
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Tendrová / Zadávací dokumentace
 • Prováděcí / realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Jednostupňová dokumentace u menších staveb
 • Autorský dozor
 • Dopravně inženýrská opatření na dobu výstavby