Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Naše reference

Rekonstrukce chodníku v ulicích Salavcova a Chelčického v Pardubicích – Rosice nad Labem

0050 TV Slivenec – etapa 007 – Komunikace U Náhonu

 

Řevničov – zvýšení bezpečnosti dopravy podél 1/6 a I/16

Chodník Jiřího Srbka

 

P+R Milovice

Rekonstrukce ulice Zahradni Revnicov

Čelákovice na Švihově – parkoviště u hotelu Beránek

Řadovky Čívice

Řadovky Čívice  – část dostavba chodníku, zpevněné plochy, komunikace, bezbariérovost.  

Zastávky MHD a linkových autobusů Pardubice – Hradecká a 17. listopadu

Stavařovská spojka a parkoviště v ulici J. Tomana, Pardubice Polabiny

Nová komunikace pro pěší spojující areál Univerzity Pardubice se sídlišti Stavařov a Polabiny a rozšíření parkovacích míst v ulici Jiřího Tomana.

III/34019 a III/34020 Stolany Průtah

Komunikace Ke Hřišti a Járy Cimrmana, Obec Chleby

 Financováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

Nymburk-parkoviště poliklinika, stání a chodníky v ulici Okružní

Parkovací stání v ulici Okružní – „KISS&RIDE“ pro Mateřskou školu Parkoviště u polikliniky  v ulici Okružní – pro KM Projekt s.r.o.

Revitalizace parku Na Špici – Pardubice – SO 4.X.

Stavebník Statutární město Pardubice, Objednatel generální projektant Ateliér M1 Praha Oceněno v soutěžích Cesty městy 2015 (cena časopisu Moderní obec), Stavba roku 2015 (vítěz kategorie Dopravní a inženýrské stavby, veřejná prostranství) Finalista ankety Hvězdy Severovýchodu Dějiště Olympijského parku 2016 (přes … Continue reading

Rekonstrukce ulice Sokolovská v Čelákovicích

Stavebník Město Čelákovice, spolufinancováno z ROPu Střední Čechy)

Areál ZZN Polabí Klučov

Rekonstrukce chodníku

Rekonstrukce chodníku v návaznosti na předcházející rekonstrukci náměstí Legií – v úseku od tohoto náměstí k ulici Hlaváčova.      

Rekonstrukce dvora DDM alfa

Magistrát města Pardubic, OMI        

Obytný soubor Dříteč

Objekt komunikace pro Ing. arch. Kupku

Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČOV

Více PD ve všech stupních pro komunikace a zpevněné plochy v souvislosti s výstavbou ČOV. Subdodávky pro RECPROJEKT s.r.o. Staré Hradiště, MEDIUM projekt v.o.s. Pardubice a EKOS – Ing. Jiří Kuba – Poděbrady