Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

II/373, III/3757 Žďárná – Benešov – hranice kaje – extravilány

DSP + SP na základě IZ vypracovaného firmou Dosting s.r.o.
Spolupráce: Mostní objekty – Ing. Jan Blažek, geologie – GlobalGeo s.r.o. Hradec Králové
geodetické práce – Proagro s.r.o. Rosice nad Labem

II_373_3

II_373_puv

II_373_1

II_373_2