Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČOV

Více PD ve všech stupních pro komunikace a zpevněné plochy v souvislosti s výstavbou ČOV.

Subdodávky pro RECPROJEKT s.r.o. Staré Hradiště, MEDIUM projekt v.o.s. Pardubice a EKOS – Ing. Jiří Kuba – Poděbrady

Jíkev_0

Jíkev_1

Jíkev_2

Jíkev_3

Ohaře_1

Ohaře_2

Oldřišov

čovjizbice

Tupadly_1