Kontaktujte nás: +420 777 225 093
Projekční a inženýrská kancelář
Silnice a městské komunikace, dětská a sportovní hřiště
regenerace ploch v sídlištích, řešení dopravy v klidu, inženýring
Dopravní projektování Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy, křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy a další
Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací Na základě povolení Ministerstva dopravy České republiky provádíme Bezpečnostní audity a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Komplexní inženýrské služby Projednání s dotčenými orgány státní správy a IS, zastupování v územním řízeni, zastupování ve stavebním řízení

O nás

V současné době nabízíme projektovou činnost v oblasti

 • Silnice II a III. třídy, drobné úpravy silnic I. třídy
 • Účelové komunikace, polní a lesní cesty
 • Místní komunikace včetně průtahů
 • Cyklostezky, cyklistické pruhy, řešení cyklistické dopravy
 • Křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy
 • Revitalizace sídlišť
 • Parkoviště, celkové řešení dopravy v klidu včetně výpočtů
 • Zpevněné plochy v průmyslových areálech
 • Řešení „profese doprava“ a „zpevněné plochy“ pro projekční architektonické kanceláře
 • Napojení objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby na komunikační síť
 • Subdodavatelsky ostatní profese (inženýrské sítě, mosty, sadové úpravy, veřejné osvětlení)
 • Dětská a sportovní hřiště, stezky pro in-line brusle, cyklostezky

Dále nabízíme

 • Inženýrskou činnost
 • Bezpečnostní audity pozemních komunikací
 • Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
 • Autorský dozor

Stručná historie:

2002 – ukončení VŠ studia
2002 – 2007 – práce pro projekční kanceláře Ing. Petr Novotný, Chládek Tintěra Pardubice a.s. a Prodin a.s.
2004 – Trénink manažerských dovedností (AVT UNI Uničov)
2007 – autorizace v oboru Dopravní stavby (získání členství v ČKAIT)
2007 – autorizace v oboru Městské inženýrství
2007 – kurz „Zařízení dětských hřišť“
2007 – práce pro projekčni kanceláře, malá města a obce
2008 – práce pro větší města a obce, pozemkové úřady
2007 – 2009 – první běh celoživotního vzdělávání ČKAIT
2009 – 2012 – práce pro krajské úřady a SÚS, městské části Hlavního města Prahy
2010 – zavedení managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009
2010 – 2012 – druhý běh celoživotního vzdělávání ČKAIT
2011 – certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009
2013 – kurz Auditora bezpečnosti pozemních komunikací (AF – Cityplan)
2013 – Účast na konferenci „Společně k bezbariérovosti“
2013 – Složení zkoušek Auditora bezpečnosti pozemních komunikací Ministerstvo dopravy ČR, získání povolení k výkonu činnosti
2014 – Účast na školení Nový občanský zákoník – Hospodářská komora Praha
2014 – zahájení práce na bezpečnostních auditech inspekcích pozemních komunikací
2014 – proces recertifikace  dle ČSN EN ISO 9001:2009 včetně rozšíření certifikace na výkon činnosti auditora bezpečnosti Pozemních komunikací (31.3.2014).
2015 – obnova po přestávce ze zdravotních důvodů (8/2014 – 01/2015)
2013 – 2015 – třetí běh celoživotního vzdělávání
2016 – práce na auditech bezpečnosti pro IROP 18
2016 – účast na konferenci Společně k bezbariérovosti
2016 – prodloužení platnosti povolení výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních    komunikací (školení 2.11-3.11.2016 – ČVUT Praha), platnost do 11/2019
2016 – 2017 – práce na auditech bezpečnosti pro IROP 69

2019 – větší množství auditů pro SFDI 

2019 – opakované školení auditora – ČVUT Praha

2020 – recertifikace  dle ČSN EN ISO 9001:2009 včetně rozšíření certifikace na výkon činnosti auditora bezpečnosti Pozemních komunikací 

2020 – audity pro SFDI, iROP, na vyžádání OD Magistrátu města Pardubic

 

 

dopravni projektovani potvrzeni o autorizaci

auditskoleniscan0083